Helophilus obscurus – Gniłun okręglik

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Pręga twarzowa czarna, wyraźnie zaznaczona. Scutum ciemne z parą żółtych, relatywnie cienkich smug, które są przewężone lub rozerwane w połowie długości. 2 tergit z żółtymi plamami bocznymi, które są wyraziściej zaokrąglone, niż u większości innych gatunków z rodzaju. Żółte plamy na tergicie 3-im również stosunkowo duże, romboidalne. Plamy na tergicie 3-im również zwykle są obecne. Tylne uda czarne z pomarańczowymi wierzchołkami; a u samicy pomarańczowe są również u nasady – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła przezroczyste; żyłka R4+5 silnie, łukowato wygięta.

Kanada – Albert 24.10.2018 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 25.09.2018 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 16.09.2014 ♂ Fot. Denis Doucet

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Kanadę i Alaskę. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, torfowiska, polany, ogrody, łąki, parki. Gatunek borealno-górski
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – rozwijają się w butwiejącym substracie roślinnym
  7. Podobne. Można go odróżnić od innych gniłunów na podstawie kształtu żółtych plam odwłokowych – najbardziej podobny Helophilus hybridus różni się m.in. czarnymi u nasady tylnymi udami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Rodzaj Helophilus - Gniłun


avidal

Leave a Reply