Hemilea dimidiata

Tephritidae – Nasionnicowate
Glowa żółta. Scutum żółto-pomarańczowe z deseniem utworzonym z wąskich, ciemnych linii. Odwłok żółty z mniej lub bardziej rozległą, rozmytą, brunatną plamą, która jednak zwykle nie obejmuje nasady odwłoka, jego wierzchołka oraz boków tergitów. Skrzydła z szerokim przyciemnieniem wzdłuż przednich krawędzi i na wierzchołku; w połowie długości krawędzi kostalnej widoczna niezaciemniona plamka brzeżna.

Austria – Leibnitz 25.09.2020 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa i środkowa Europa, Rosja, Ukraina, Kaukaz, Azja Mniejsza. Nieczęsto obserwowana
  2. Siedlisko. Brak danych
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje – najbliższe stanowisko na Węgrzech
  6. Pokarm. Larwy minują liście roślin z rodziny astrowatych, zwłaszcza mniszków i jastrzębców; rzadziej żerują na roślinach z innych rodzin – wymienia się sałaty Lactuca spp.
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Tephritidae - Świat


avidal

Leave a Reply