Sphecomyia vittata – Tajgówka żółtoznaczna

Syrphidae – Bzygowate
Ciało masywne. Oczy u obu płci rozdzielone czołem, węższym u samca. Twarz wyciągnięta w szeroki ryjek, podobnie jak u gatunków z rodzaju Criorhina. Pręga twarzowa czarna, szeroka. Czułki czarne, długie; dłuższe od głowy. Scutum czarne z żółtymi, wąskimi, podłużnymi plamkami. Anepisternum (jedna z płytek bocznych tułowia) z żółtym opyleniem. Scutellum dwubarwne, żółtoczarne. Odwłok w poprzeczne, czarne i żółte pasy. Sternit 2 częściowo żółty (w przedniej części i na bokach).

Kanada – Riverside-Albert 17.06.2020 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Riverside-Albert 16.06.2018 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Riverside-Albert 16.06.2018 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Riverside-Albert 16.06.2018 ♀ Fot. Denis Doucet

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnie i centralne regiony Kanady oraz USA EN
  2. Biotop. Wilgotne lasy liściaste; chętnie pobrzeża leśnych strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-17.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – lipiec
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – rozwijają się w wyciekach soku na zranionych pniach drzew liściastych
  7. Podobne. Przede wszystkim Sphecomyia vespiformis, która jednak jest gatunkiem palearktycznym (zasięg obejmuje Europę i Azję)- różni się brakiem żółtego opylenia na bocznej płytce tułowia zwanej anepimeronem i czarnym drugim sternitem. Inne gatunki rozróżnić znacznie łatwiej po krótszych czułkach bądź detalach ubarwienia ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Kanada – Riverside-Albert 16.06.2018 In copula Fot. Denis Doucet


avidal