Spilomyia fusca – Mierzwica gorgonka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy żółte z ciemnymi plamkami i smugami – u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą. Twarz żółta. Tułów czarny z owalnymi, bladożółtymi plamkami na scutum i na pleurytach (boczne płytki tułowia). W tylnej części scutum (za szwem tułowiowym) obecne dwie smugi brzeżne i dwa ukośne paski, które mogą zanikać. Scutellum lśniące, czarne, niekiedy z wąsko, żółto podkreśloną tylna krawędzią. Odwłok w przedniej części czarny, w tylnej z bladożółtymi lub bladoniebieskimi przepaskami na tergitach. Ubarwieniem ciała naśladuje Dolichovespula maculata

Kanada – Albert 29.09.2021 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 27.07.2020 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 03.09.2017 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 09.09.2021 ♂ Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Obejmuje wschodnie stany USA i Kanady
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy ze starymi, dziuplastymi drzewami oraz ich skraje, kwietne polany przyleśne, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 16-19 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Saprofagiczne larwy rozwijają się w dziuplach drzew wypełnionych wilgotnym substratem
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Rodzaj Spilomyia - Mierzwica


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply