Spilomyia saltuum – Mierzwica dąbrówka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy żółte z purpurowo-bordowymi smugami. Twarz i czoło żółte. Scutum czarne z 3-ema żółtymi, okrągłymi plamkami przed szwem tułowiowym. Za szwem 2 pary żółtych pasków – paski przed scutelllum są ukośne. Scutellum czarne z żółto obwiedzionym wierzchołkiem. Na pleurytach (bocznych płytkach tułowia) znajduje się 5 kolejnych żółtych plam o różnej wielkości. Odwłok z żółtymi przepaskami – niektóre z nich wąsko rozerwane po środku (na tergitach 2-4). Nogi żółte – tylko apikalne człony przednich stóp (4 i 5) przyciemnione.

Austria – Mödling 03.08.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Mödling 03.08.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Mödling 03.08.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Mödling 03.08.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

  1. Zasięg. Występuje w pasie od Hiszpanii, przez południową i środkową Europę aż po Kaukaz
  2. Siedlisko. Ciepłe lasy dębowe i przylegające do nich ukwiecone murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień; w niektórych regionach aż do końca października
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje – została niegdyś wpisana na krajową checklistę w wyniku błędnego oznaczenia
  6. Pokarm. Pyłek, najchętniej z baldachów. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w wilgotnych dziuplach drzew liściastych, ze szczególnym uwzględnieniem dębów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Austria – Mödling 03.08.2021 ♀ Fot. Michael Knapp


Rodzaj Spilomyia - Mierzwica


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply