Stichopogon trifasciatus

Asilidae – Łowikowate
Ciało smukłe, szaro opylone. Oczy rozdzielone bardzo szerokim czołem u obu płci. Scutum wysklepione, ciemniejsze od boków tułowia. Pierwszy widoczny tergit szary. Tergity 2 i 3 z rozległymi, czarnymi plamami. Tergit 4 z mniejszą lub większą czarna plamą, bądź bez takiej palmy, jasnoszary. Na tergitach 4 i 5 czarne plamy niemal zawsze obecne. Tergit 6 z ciemna plamą lub bez niej. Wierzchołek odwłoka jednolicie jasnoszary z koroną ciemnych kolców u samicy.

Park Narodowy Kouchibouguac 09.09.2011 ♀ ze zdobyczą Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Od południowych regionów Kanady po Amerykę Środkową
  2. Biotop. Skąpo porośnięte roślinnością tereny otwarte o piaszczystym lub kamienistym podłożu; chętnie zasiedla brzegi rzek. Odpoczywa i wypatruje zdobyczy bezpośrednio z ziemi; bardzo rzadko korzysta z punktów widokowych na roślinach zielnych, drzewach czy krzewach. Porusza się i zachowuje nieco podobnie do trzyszczy, z którymi często dzieli biotop, co jest często wzmiankowane w publikacjach i notatkach opisujących gatunek
  3. Wymiary. Długość ciała 8-16 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny – łowi przede wszystkim prostoskrzydłe, muchówki i błonkówki, a tylko okazjonalnie pająki, chrząszcze oraz motyle
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia i zwykle mają znacznie mniej rozległe zasięgi – i tak np. Stichopogon abdominalis występuje na Florydzie, przeciętnie zauważalnie mniejszy Stichopgon colei zasiedla Arkansas, Texas i Oklahomę, a Stichopogon coquillettii ogranicza zasięg do Kalifornii
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

avidal

Leave a Reply