Teleopsis nitidiscutum – Teleskopka zalotnica

Diopsidae
Głowa czarna i lśniąca, tylko opylony fragment twarzy jest lekko matowy. Oczy czerwone, osadzone na końcach długich; odchylonych daleko na boki szypułkach. Scutum czarne, bardzo silnie błyszczące, z parą ostrych kolców w tylnych kątach. Scutellum z parą długich i ostrych wyrostków apikalnych. Uda i golenie czarne, stopy żółte. Skrzydło z dwiema kompletnymi, brunatnymi przepaskami, do których przylegają trzy szkliste okienka. Dwa duże okienka położone za połową długości skrzydła – jedno styka się z przednią, a drugie z tylną krawędzią skrzydła; mniejsze okienko brzeżne w połowie długości skrzydła styka się z przednią krawędzią skrzydła – okienko to może całkowicie zlewać się z przeźroczystą nasadową częścią skrzydła. Wierzchołek skrzydła lekko przyciemniony.

Filipiny 09.03.2013 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Endemit Filipin
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, zarośla porastające brzegi leśnych strumieni, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5.6-6.6 mm. Rozstaw szypułek ocznych samicy około 6 mm, samca 9-10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Filipiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines pobierają substancje odżywcze zawarte w butwiejącej materii organicznej i zlizują spadź z liści; larwy rozwijają się w detrytusie i zapewne także w ekskrementach
  7. Podobne. Na Filipinach występuje co najmniej 8 innych gatunków z rodzaju, które różni się m.in. rozmiarem szypułek ocznych oraz długością i kształtem wyrostków na scutellum – najbardziej podobnego Teleopsis nitidifacies można odróżnić po całkowicie błyszczącej, nieopylone twarzy
  8. Uwagi. Umieszczenie oczu na szypułkach jest efektem działania doboru płciowego – obserwacje zalotów godowych niektórych gatunków z rodzaju wykazały, że im większy rozstaw szypułek u samca, tym większa szansa na zdobycie partnerki seksualnej
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply