Zeugodacus tau – Gajóweczka dynióweczka

Tephritidae – Nasionnicowate
Poprzednio w rodzaju Bactrocera. Głowa żółta; na twarzy para czarnych plamek. Oczy brązowe, opalizujące różnobarwnymi plamami. Tułów brązowy z licznym żółtymi akcentami – uwagę zwracają zwłaszcza wydatne, żółte guzy barkowe. Scutellum jednolicie, jaskrawo żółte. Odwłok żółty – na tergitach 3-5 widoczny wzór w kształcie litery „T” utworzony z czarnych lub ciemnobrązowych linii. Pokładełko żółto-brązowe, stosunkowo masywne, dobrze widoczne. Nogi żółte. Skrzydła z ciemną plamką wierzchołkową.

Chiny – Nanjing 16.12.2022 Fot. seventeenature

Chiny – Nanjing 16.12.2022 Fot. seventeenature

  1. Zasięg. Indie, Sri Lanka, Bangladesz, Bhutan, Malezja, Singapur, Wietnam, Brunei, Indonezja, Tajlandia, płd-wschodnie Chiny. Na ogół pospolita i liczna
  2. Siedlisko. Ogrody, lasy, pola uprawne, parki, zarośla, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.6 mm
  4. Aktywność. W regionach tropikalnych i subtropikalnych aktywna cały rok
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem i spadzią. Larwy żerują w owocach wielu rozmaitych roślin z różnych rodzin (jak dotychczas znane są 34 gatunki żywicielskie) ze szczególnym uwzględnieniem dyniowatych – znajdowane w ogórkach, dyniach, melonach, trukwach i przepęklach. Wśród reprezentantów innych rodzin chętnie zasiedlają pigwice i gujawy
  7. Podobne. Mimo że kilka innych nasionnic wykazuje zbliżone ubarwienie, to zestawienie żółtego scutellum ze wzorem w kształcie litery „T” na odwłoku czyni ten gatunek nietrudnym do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature

Chiny – Nanjing 10.11.2022 Fot. seventeenature


Tephritidae - Świat


avidal

Leave a Reply