Cnizocoris sinensis – Czatnik długopyski

Reduviidae – Zajadkowate
Głowa czarna, na tle innych gatunków relatywnie krótka – co najwyżej dwukrotnie tak długa jak odległość między oczami. Oczy małe, słabo wypukłe, intensywnie ciemnoczerwone. Przedplecze węższe od odwłoka, w przedniej części czarne bądź zielonkawe, w tylnej kasztanowobrązowe. Pokrywy z jasnym obrzeżeniem przednich krawędzi. Odwłok zielony z wyraźnie wystającym na boki connexivum. Wierzchołek odwłoka z płytkim wcięciem. Przednie nogi zgrubiałe, zmodyfikowane w wyspecjalizowane narządy chwytne – cecha diagnostyczna rodzaju. Człony czułków 2 i 3 mniej więcej tej samej długości. Czwarty człon czułków dłuższy od członów 1-3 łącznie o co najmniej 1/3.

Chiny – Shijiazhuang 10.08.2020 Fot. seventeennature

Chiny – Shijiazhuang 10.08.2020 Fot. seventeennature

  1. Zasięg. Daleki Wschód
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, polany, łąki – przesiaduje zwykle na liściach roślin zielnych, krzewów i drzew
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 9.9-10.3 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne – polują z zasadzki na rozmaite bezkręgowce. Strategią łowów przypomina europejskie chwytnice z rodzaju Phymata
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju – samce najpewniej odróżnić na podstawie proporcji członów czułków i szerokości przedplecza, samice po głębokości wcięcia na wierzchołku odwłoka i długości głowy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature

avidal

Leave a Reply