Pomponia brevialata

Cicadidae – Piewikowate
Ciało masywne, zwarte. Ubarwienie tułowia zmienne – zwykle ochrowobrązowe z mniej lub bardziej rozległymi, zielonymi akcentami na przedpleczu i śródpleczu. Odwłok dłuższy od głowy i tułowia łącznie (1.3 razy tak długi jak głowa i odwłok łącznie). 3 tergit tylko minimalnie szerszy od nasady śródplecza – cecha diagnostyczna rodzaju. Tergity kasztanowobrązowe z wąskimi, czarnymi przepaskami na tylnych krawędziach. Przednie skrzydła z brązowymi plamkami na żyłkach poprzecznych. Tylne skrzydła pozbawione plamkowania. Przednie skrzydła są stosunkowo krótkie, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie gatunkowej (brevialata oznacza krótkoskrzydły).

Wietnam 05.07.2019 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowo-wschodnia Azja
  2. Biotop. Lasy, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 30-40 mm
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Wietnam. W Polsce i w Europie nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne. Larwy rozwijają się w glebie, żerują na korzeniach
  7. Podobne. Kilka innych cykad o zbliżonym ubarwieniu ciała – różnią się one m.in. liczbą, kształtem i rozmieszczeniem plam na skrzydłach. Gatunki z rodzaju Megapomponia są przeciętnie większe, a 3 tergit jest u nich wyraźnie szerszy od nasady śródplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply