Cicadiidae – Piewikowate

Masywne, duże i bardzo duże ( 16-42 mm ) pluskwiaki równoskrzydłe ( Homoptera ) o tępo zakończonej głowie i dużych oczach. Czułki krótkie. Ciało szerokie. Odwłok zwężający się ku tyłowi. Skrzydła przezroczyste, sztywne. Imagines i larwy fitofagiczne. Osobniki dorosłe wysysają soki roślinne, larwy żerują na korzeniach pod powierzchnią gleby; ich rozwój trwa od 4 do 13, a nawet 17! lat – ostatnia wylinkę przechodzą już na powietrzu, zwykle na gałęziach drzew. Taki, a nie inny okres rozwoju larwalnego, często zamykający się nieparzystą liczba lat i na dodatek liczba pierwszą nie jest przypadkowy – ma na celu utrudnić potencjalnym gatunkom pasożytniczym/drapieżnym korelację z rozwojem własnego gatunku.
W Polsce 6 gatunków z 2 rodzajów.

C.podolica Cicadetta concinna – Cykada podolska
Zielonka 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski Cicadetta montana ( Piewik gałązkowiec ) sensu lato

Zobacz też:
Cicada orni – Piewik mannik
Megapomponia imperatoria