Cicadetta concinna – Cykada podolska

Cicadidae – Piewikowate
Dawniej jako Cicadetta podolica. Znana również pod nazwą piewik pstroskrzydły. Ubarwienie czarne, tylko tergity odwłokowe i nogi częściowo pomarańczowe. Na przednich skrzydłach zygzakowata, czarna plama.

Cicadetta

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

C podolica

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

C. concinna

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

  1. Liczebność. Bardzo rzadka. Czerwona Księga kat. VU. Czerwona Lista kat. VU. Gatunek prawnie chroniony
  2. Biotop. Ciepłe, nasłonecznione murawy kserotermiczne i zbocza o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała bez skrzydeł 16-22mm ( do 26 mm licząc złożone skrzydła ). Rs 43-50 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Poza Niecką Nidziańską nie notowany; możliwe że aktualnie występuje jedynie w rezerwacie Przęślin i w rezerwacie Krzyżanowice
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Pozostałe krajowe piewiki ( należą do grupy gatunkowej Cicadetta montana ) można łatwo odróżnić po braku zygzakowatej, czarnej plamy na skrzydle
  8. Uwagi. Cykadę podolską z 2011 roku obserwował Łukasz Mielczarek
Cicadetta wylinka

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018 Wylinka – Identyfikacja Michał Brodacki

C. concinna

Rezerwat Przęślin 19.06.2016 Na pszeńcu

C.podolica

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

Ponidzie Maj 2011 Fot. Łukasz Mielczarek

Ponidzie Maj 2011 Fot. Łukasz Mielczarek


avidal

Leave a Reply