Cicadetta concinna – Cykada podolska

Cicadidae – Piewikowate
Dawniej jako Cicadetta podolica. Znana również pod nazwą piewik pstroskrzydły. Ubarwienie czarne, tylko tergity odwłokowe i nogi częściowo pomarańczowe. Na przednich skrzydłach zygzakowata, czarna plama.

Cicadetta

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

C podolica

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

C. concinna

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

  1. Liczebność. Bardzo rzadka. Gatunek prawnie chroniony VU VU HIT INSEKTARIUM
  2. Biotop. Ciepłe, nasłonecznione murawy kserotermiczne i zbocza o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała bez skrzydeł 16-22mm (do 26 mm licząc złożone skrzydła). Rs 43-50 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Poza Niecką Nidziańską nie notowany; możliwe że aktualnie występuje jedynie w rezerwacie Przęślin i w rezerwacie Krzyżanowice
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Pozostałe krajowe piewiki (należą do grupy gatunkowej Cicadetta montana) można łatwo odróżnić po braku zygzakowatej, czarnej plamy na skrzydle
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Łukasz Mielczarek avidal
Cicadetta wylinka

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018 Wylinka – Identyfikacja Michał Brodacki

C. concinna

Rezerwat Przęślin 19.06.2016 Na pszeńcu

C.podolica

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

Ponidzie Maj 2011 Fot. Łukasz Mielczarek

Ponidzie Maj 2011 Fot. Łukasz Mielczarek


avidal

Leave a Reply