Cicadetta montana (Piewik gałązkowiec) sensu lato

Cicadidae – Piewikowate
Kompleks co najmniej 5 gatunków cykad z rodziny piewikowatych Cicadidae, które identyfikuje się przede wszystkim po głośnych dźwiękach wydawanych głównie przez samce. Ciało czarne. Głowa tępo zakończona. Oczy duże. Krawędzie tergitów pomarańczowe. Nogi pomarańczowoczarne. Czułki krótkie. Skrzydła przezroczyste (u Cicadetta concinna występuje zaczernienie żyłek radialnych); użyłkowanie nie dochodzi do krawędzi wierzchołków skrzydeł. Na wewnętrznej stronie przednich ud 3 kolce.

Cicadetta

Polana Polichno 13.06.2018 Cicadetta cantilatrix

Zielonka 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Zielonka 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Parowa 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Parowa 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Zielonka 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Zielonka 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

 1. Liczebność. Bardzo rzadkie, lokalne
 2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, zadrzewienia, ogrody, polany
 3. Wymiary. Długość ciała 16-27 mm. Rs 43-52 mm
 4. Aktywność. Maj – lipiec; imagines dożywają przeciętnie miesiąca
 5. Lokalizacja. Lubuskie, Ponidzie – w rezerwacie Polichno występuje Cicadetta cantilatrix (info Michał Brodacki). Na Wyżynie Łódzkiej nie stwierdzony
 6. Pokarm. Soki roślinne. Rozwijające się w glebie larwy wysysają sok z korzeni
 7. Podobne. W Polsce występuje podobny i również bardzo rzadki Lyristes plebejus, którego najłatwiej wykluczyć po 2 tylko kolcach na wewnętrznej stronie przednich ud
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski avidal
 9. Uwagi 2. Gatunki z grupy gatunkowej Cicadetta montana prawdopodobnie występujące w Polsce:
 • Cicadetta montana
 • Cicadetta brevipennis
 • Cicadetta cantilatrix
 • Cicadetta macedonica
 • Cicadetta concinna (Cicadetta podolica) umieszczona w Czerwonej Księdze i na Czerwonej Liście z kategoriami VU
C.montana

Polana Polichno 19.06.2016

C. montana

Polana Polichno 19.06.2016 Wylinka

C.montana

Polana Polichno 19.06.2016 Martwy osobnik wypatrzony w sieci pająka

Polana Polichno 15.06.2020

Polana Polichno 15.06.2020

C cantilatrix

Polana Polichno 13.06.2018

C.cantilatrix

Polana Polichno 13.06.2018

Cic. cantilatrix

Polana Polichno 13.06.2018

Cicadetta.

Polana Polichno 13.06.2018

Polana Polichno 15.06.2020

Polana Polichno 15.06.2020


avidal

Leave a Reply