Bicyrtes variegatus – Mytnik zielonooki

Crabronidae – Grzebaczowate
Oczy duże, intensywnie zielone. Scutum czarne z bladożółtymi smugami bocznymi i dwoma wąskimi paskami po środku. Scutellum czarne z bladozielonymi paskami przy przedniej i tylnej krawędzi – przedni pasek jest nieprzerwany, co stanowi istotną cechę diagnostyczna pozwalającą odróżnić go od większości innych gatunków z tego licznego rodzaju. Odwłok czarny z bladozielonymi, szerokimi przepaskami wąsko rozerwanymi po środku; przepaska na 5-tym tergicie również rozerwana stosunkowo wąsko.

Kostaryka 23.02.2022 ♀ z porzuconą na chwilę nimfą pluskwiaka Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Szeroko rozmieszczony w całej Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej – aż po Argentynę. Odnaleziony również w stanie Texas
  2. Biotop. Rozmaite tereny piaszczyste i gliniaste, zwłaszcza na terenach zakrzewionych, oraz ogrody, kwietne łąki i murawy. Gniazduje w ziemi, w miejscach nasłonecznionych
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 15-18 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią i paraliżują pluskwiaki z rodziny Pentatomidae – wymienia się przede wszystkim Euschistus heros
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić go z Bicyrtes quadrifasciatus (przepaska na 5-tym tergicie bardzo szeroko rozerwana na dwie stosunkowo niewielkie plamy) i Stictia signata (odmienny kształt przepasek odwłokowych)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply