Colletes hederae – Lepiarka bluszczówka

Colletidae – Lepiarkowate
Tułów pokryty rdzawożółtymi włoskami, które zwykle bledną z wiekiem. Odwłok z rdzawożółtymi przepaskami ze sprasowanych włosków na tergitach – u starszych osobników przepaski tracą na intensywności ubarwienia. Pierwsza przepaska odwłokowa u samicy na ogół jest szersza niż u samca, zwłaszcza przy bokach tergitu. W przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu o podobnej wielkości. Żyłka nasadowa lekko wygięta.

Hiszpania – Granada 17.09.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 13.10.2014 Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Cała Europa poza Islandią, Polską i Półwyspem Skandynawskim
  2. Biotop. Tereny ruderalne, parki, ogrody, cmentarze, wrzosowiska, wąwozy. Gniazduje w glebie, często w dużych agregacjach (wiele gniazd obok siebie)
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 10-13 mm; zalicza się do dużych lepiarek. Samiec nieco mniejszy od samicy
  4. Aktywność. Sierpień – listopad
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce jak dotąd nie odnaleziona (stan na 2023 rok), choć ocenia się, że istnieją realne przesłanki za ekspansją na teren naszego kraju
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru – odwiedzają niemal wyłącznie kwiaty bluszczu
  7. Podobne. W Polsce występują 4 inne gatunki z rodzaju – 3 z nich są bardzo podobne, lecz mniejsze i pojawiają się wcześniej w sezonie; identyfikację ułatwia także upodobanie do kwiatów bluszczu. Na południu Europy występują bliźniaczo podobne Colletes succinctus i Colletes halophilus
  8. Uwagi. Pasożytami gniazdowymi są m.in. mamrzyce z rodzaju Epeolus
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Simon Oliver
  10. C.hederae u Meadowlark

Hiszpania – Granada 26.09.2014 ♀ – Widać charakterystyczne poszerzenie pierwszej przepaski odwłokowej przy bocznej krawędzi tergitu Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 22.08.2017 Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply