Cryptocheilus bicolor – Okrążel tubylec

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa żółtopomarańczowa. Tułów smoliście czarny. Odwłok dwubarwny, czarnopomarańczowy – zakres barwy pomarańczowej bardzo zmienna, jednak przynajmniej wierzchołek odwłoka niemal zawsze jest pomarańczowy. Uda czarne u nasady, poza tym nogi żółtopomarańczowe. Skrzydła silnie, pomarańczowo przyciemnione; wierzchołki skrzydeł bez czarnych plam.

Queensland – Cornet 27.03.2021 Fot. Len deBeer

  1. Zasięg. Wykazywany z całej Australii oraz z Nowej Zelandii
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, łąki, piaszczyste tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała do 35 mm; samce nieco mniejsze od samic
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od października do maja
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Dla larw samice łowią pająki z rodzin Sparassidae i Lycosidae  Dla każdej larwy samica przynosi tylko jednego pająka
  7. Podobne. U Cryptocheilus autralis wierzchołki skrzydeł są czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Len deBeer

Queensland – Emerald 01.06.2022 ♀ ze złowionym pająkiem Fot. Len deBeer


avidal

Leave a Reply