Dasymutilla munifica – Aksamitka żółtogłówka

Mutillidae – Żronkowate
Samica. Głowa pokryta złocistożółtymi włoskami. Scutum czarne z czterema złocistożółtymi lub złocistopomarańczowymi plamami, przy czym plamy środkowe są zauważalnie większe i mogą się zlewać w szeroką przepaskę poprzeczną – czarna pozostaje wtedy tylko przednia część scutum, a jej tylny brzeg jest łukowato wyprofilowany. Na bokach scutum trójkątny, zębowaty, ostry wyrostek – cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok czarny z dwiema parami żółtych plam, oraz z żółtym wierzchołkiem. Skrzydeł brak. Samiec. Brak danych – zapewne uskrzydlony.

Kostaryka 25.02.2015 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy deszczowe, rozmaite tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała około 10-12 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka
  6. Pokarm. Pasożytnicze larwy rozwijają się  w gniazdach żądłówek – zabijają larwę gospodarza
  7. Podobne. Przede wszystkim Dasymutilla mirabilis, u której brak ząbków na bokach scutum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply