Dasymutilla pulchra – Aksamitka jaskrawka

Mutillidae – Żronkowate
Samica. Głowa pokryta srebrzystymi lub intensywnie złocistymi włoskami. Takiej samej barwy włoski tworzą na scutum szeroką, łukowatą przepaskę poprzeczną. Odwłok czarny z czterema żółtymi lub złocistopomarańczowymi plamami, które często zlewają się ze sobą (jak na załączonej fotografii). Wierzchołek odwłoka złocistopomarańczowy.  Skrzydeł brak. Samiec. Scutum z szerokim czarnym pasem poprzecznym po środku, w przedniej i tylnej części złociście owłosione. Odwłok z rozległą złocistopomarańczową plamą w przedniej części. Tylna część odwłoka czarna ze złocistopomarańczowym wierzchołkiem. Skrzydła w pełni rozwinięte. U obu płci na bokach śródplecza obecny guzkowaty wyrostek, który wyróżnia ten gatunek spośród wszystkich pozostałych środkowoamerykańskich aksamitek.

Kostaryka 26.02.2014 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa. Regularnie obserwowana
  2. Biotop. Lasy deszczowe, rozmaite tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka
  6. Pokarm. Pasożytnicze larwy rozwijają się  w gniazdach żądłówek – zabijają larwę gospodarza
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply