Heriades rubicolus – Wałczatka wielkogłówka

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało czarne, bardziej krępe niż u innych wałczatek, skąpo owłosione. Relatywnie duża i masywna głowa oraz przedplecze są bardzo gęsto i grubo punktowane. Odwłok czarny, u samca podwinięty do dołu. Przepaski odwłokowe na tylnych krawędziach tergitów bardzo cienkie, białe. Szczoteczka brzuszna samicy żółta. W przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu.

Austria – Apetlon 07.09.2021 ♀ Fot. gernotkunz

Austria – Apetlon 07.09.2021 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa i sporadycznie środkowa oraz zachodnia Europa łącznie z Wyspami Brytyjskimi (wszędzie tam ma status raczej gatunku migrującego, niż osiadłego), region śródziemnomorski (w tym północna Afryka), Bliski Wschód
  2. Biotop. Stepy, suche skraje lasów, murawy kserotermiczne i psammofilne, polany śródleśne. Gniazduje w martwym drewnie lub w pustych łodygach o miękkim rdzeniu (bardzo chętnie)
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie odnaleziony
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się mieszanina pyłku i nektaru
  7. Podobne. Inne wałczatki są zauważalnie większe i smuklejsze oraz słabiej punktowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Austria – Apetlon 07.09.2021 ♀ Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply