Megachile faceta – Miesierka rdzawogłówka

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało smoliście czarne. Głowa z rudozłocistymi, gęstymi włoskami na ciemieniu. Nadustek z parą ostrych wyrostków apikalnych. Żuwaczki samicy z 5-oma krótkimi ząbkami na wewnętrznej krawędzi (2 apikalne i 3 nasadowe); na żuwaczkach samca znajdują się tylko 3 takie ząbki. Podobnej barwy włoski porastają przednią część scutum. Odwłok silnie lśniący z wąskimi plamkami brzeżnymi z jasnych włosków na tylnych krawędziach tergitów 1-4. Na tergicie 5-tym wąska, jasna, zwykle nierozerwana przepaska.

Wietnam 04.07.2019 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Daleki Wschód, południowo-wschodnia Azja, Indie
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte, ogrody, parki, kwietne łąki i murawy
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 12-14 mm, samca 9-12 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Wietnam. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują pyłek i nektar
  7. Podobne. Inne miesierki o podobnym ubarwieniu, zwłaszcza Megachile facetula – można je odróżnić po liczbie i rozmieszczeniu ząbków na żuwaczkach oraz/lub po braku wyrostków na nadustku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Wietnam 04.07.2019 Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply