Palarus variegatus – Orczyk żądłówkowiec

Crabronidae – Grzebaczowate
Oczy zielone, w ich górnej części zbliżające się ku sobie. Scutum czarne, w przedniej części często z rozdzielonym po środku jasnym, pasem. Tegule białe lub żółte. Scutellum czarne z żółtym lub białym, łukowato obrzeżonym wierzchołkiem. Tergity czarne z szerokimi żółtymi przepaskami, które mogą być rozerwane lub przewężone po środku. Uda czarno żółte. U podgatunku Palarus variegatus varius przepaski są białe i zawsze rozerwane, a nogi czerwone. Skrzydła przednie przeźroczyste z trzema komórkami kubitalnymi Cu, przy czym komórka środkowa Cu2 posiada petiolę (krótka żyłka łącząca tę komórkę z komórką z komórką radialną znajdującą się przy przedniej krawędzi skrzydła), a komórki Cu1 i Cu 3 stykają się ze sobą na wąskim odcinku, który jednocześnie jest petiolą komórki Cu2 – użyłkowanie jest zatem unikalne na tle innych grzebaczowatych.

Chiny – Pekin 08.07.2017 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Pekin 08.07.2017 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Pekin 08.07.2017 ♀ Palarus variegatus varius Fot. Shan Gui

  1. Zasięg. Wschodnia południowo-wschodnia Europa (wykazany m.in. z Ukrainy i z południowej Słowacji), centralna Azja, Daleki Wschód
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, otwarte i półotwarte tereny piaszczyste, kwietne łąki i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 9-15 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce dotychczas nie stwierdzony
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią i paraliżują różne gatunki żądłówek, rzadziej innych błonkówek
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia ciała lub/i zasięgiem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

Chiny – Pekin 08.07.2017 ♀ ze złowioną pszczołą Fot. Shan Gui


avidal

Leave a Reply