Philanthus coronatus – Taszczyn smuklikowy

Crabronidae – Grzebaczowate
Głowa czarna. Nadustek żółty. Na czole brak rysunku w kształcie korony – zamiast tego mniejsza bądź większa plamka, która często przypomina gwiazdkę. Odwłok z żółtymi lub białymi przepaskami poprzecznymi, które są stosunkowo wąskie i zwykle rozerwane po środku. Nogi żółto-czerwone – czarne są tylko uda przy nasadzie.

Niemcy 07.08.2010 Fot. Joachim Wimmer

Niemcy 07.08.2010 Fot. Joachim Wimmer

Chiny – Beijing (Pekin) 11.06.2017 Fot. Shan Gui

Chiny – Beijing (Pekin) 11.06.2017 Fot. Shan Gui

Chiny – Beijing (Pekin) 11.06.2017 Fot. Shan Gui

  1. Zasięg. Notowany z zachodniej, południowej i południowowschodniej Europy – lecz nie z Polski
  2. Siedlisko. Piaszczyste tereny otwarte, na których może gniazdować oraz kwietne łąki, polany, ogrody i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 10-17 mm. Samiec przeciętnie mniejszy od samicy
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chiny, Niemcy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek i nektar. Ten drugi pozyskuje nie tylko na kwiatach, ale też poprzez ugniatanie złowionej pszczoły i wyciskanie go z jej wola i wreszcie spijanie kropelek sączących się z pyszczka. Dla larw samice łowią i porażają smukliki z rodzaju Halictus
  7. Podobne. Philanthus triangulum różni się szerszymi, nieprzerwanymi przepaskami odwłokowymi i rysunkiem korony na czole. Philanthus venustus ma czarne uda (tylko ich wierzchołki są żółto-czerwone lub żółte)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Shan Gui Joachim Wimmer

Niemcy 07.08.2010 Fot. Joachim Wimmer


avidal

Leave a Reply