Prionyx canadensis – Podos kanadyjski

Sphecidae – Nękowate
Głowa czarna, twarz jasno owłosiona. Tułów czarny z jasnymi, odstającymi włoskami na scutum i pleurytach, dłuższych u samca. Guzy barkowe samicy stosunkowo słabo krótko owłosione. Odwłok połączony z tułowiem czarnym stylikiem. Odwłok samicy czerwony, w środkowej i tylnej części z mniej lub bardziej zaczernionymi tergitami. Odwłok samca całkowicie czarny, ewentualnie z niewielkimi, czerwonymi akcentami na bokach tergitów 1 i 2.

Kanada – Albert 01.09.2021 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Albert 01.09.2021 ♀ przy norce Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Południowe krańce Kanady oraz USA
  2. Biotop. Rozmaite suche tereny otwarte i półotwarte o piaszczystym podłożu. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm; wg niektórych źródeł samice osiągają nawet 20 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią i paraliżują prostoskrzydłe Orthoptera
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobny Prionyx parkeri – samicę można odróżnić po dłuższym owłosieniu guzów barkowych, samca po częściowo czerwonym odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet 

Kanada – Albert 01.09.2021 ♀ ze złowionym szarańczakiem Fot. Denis Doucet


avidal

Leave a Reply