Amata huebneri – Oblaczek osowiec

Erebidae
Przednie skrzydła brunatnoczarne z licznymi okienkami, których liczba i kształt są diagnostyczne dla gatunku. Odwłok pomarańczowy z granatowoczarnymi lub brunatnoczarnymi, poprzecznymi pasami; wierzchołek odwłoka ciemny. Tylna część głowy czerwona. Czułki czarne z białymi wierzchołkami.

Malezja – Kuala Lumpur 11.04.2022 Fot. msone

Malezja – Kuala Lumpur 08.06.2021 Fot. msone

Malezja – Kuala Lumpur 02.01.2022 Fot. msone

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Daleki Wschód (w tym Japonię), Indie i południowowschodnią Azję oraz północnowschodnią Australię
  2. Biotop. Lasy, polany, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne, pola ryżowe
  3. Wymiary. Rs 22-30 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Malezja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mikaniach, szczawikach oraz na wilcu ziemniaczanym i ryżu siewnym
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju różniących się detalami ubarwienia oraz kształtem i rozmieszczeniem okienek na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – msone

Malezja – Kuala Lumpur 18.02.2021 Fot. msone


avidal

Leave a Reply