Caradrina aspersa – Światłówka kropkówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła beżowoszare z licznymi, bardzo drobnymi plamkami z ciemnych łusek. Dwie przepaski poprzeczne ułożone z izolowanych, małych, czarnych plamek są bardzo niewyraźne. Plamka nerkowata rozmyta, wyraźnie ciemniejsza od tła skrzydeł. Przy zewnętrznym brzegu skrzydła, przed strzępiną, znajduje się rząd ciemnych plam, które mogą zanikać.

Chorwacja – Vir 13.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. W Europie występuje niemal wszędzie poza Wyspami Brytyjskimi, Półwyspem Skandynawskim i niektórymi krajami nadbałtyckimi
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, nasłonecznione zbocza, suche łąki
  3. Wymiary. Rs 27-32 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Liczne inne sówki, zwłaszcza Hoplodrina respersa, u której tło skrzydeł jest jaśniejsze, a przepaski poprzeczne z czarnych kropek wyraźniej zaznaczone; plamka nerkowata z kolei zwykle jest jeszcze bardziej rozmyta, a czasem w ogóle niewidoczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C.aspersa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply