Hoplodrina respersa

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare z licznymi, bardzo drobnymi plamkami z ciemnych łusek. Dwie przepaski poprzeczne ułożone z izolowanych, małych, czarnych plamek relatywnie wyraźnie zaznaczone. Plamka nerkowata rozmyta, słabo kontrastowa na tle skrzydeł. Przy zewnętrznym brzegu skrzydła, przed strzępiną, znajduje się rząd ciemnych plam, które mogą zanikać.

Szwajcaria 12.07.2012 Fot. Heiner Ziegler

Włochy 11.07.2018 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, suche łąki i polany, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 30-34 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica w oprzędzie
  5. Lokalizacja. Włochy, Szwajcaria. W Polsce głównie na południu kraju; na północ od Gór Świętokrzyskich wyraźnie mniej liczna
  6. Pokarm. Nektar, spadź; motyl chętnie odwiedza kwiaty w ciągu dnia. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się babki, szczawie, brodawniki i biedrzeńce
  7. Podobne. Liczne inne sówki, zwłaszcza Caradrina aspersa, u której tło skrzydeł jest ciemniejsze, a przepaski poprzeczne z czarnych kropek słabiej zaznaczone; plamka nerkowata z kolei zwykle jest jeszcze wyraźniej zaznaczona. Ciemniejsze tło skrzydeł różni także Caradrina clavipalpis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. H.respersa na Lepiforum

Rodzaj Hoplodrina - Światłówka


avidal

Leave a Reply