Coenonympha rhodopensis

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczowa, o bardziej intensywnym odcieniu u samca. Na spodzie tylnego skrzydła rząd czarnych plamek z białą źrenicą i żółtą obwódką oraz biała plama o nieregularnych brzegach.

Bułgaria 07.07.2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 07.07.2010 ♂ Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Półwysep Bałkański i Półwysep Apeniński (Alpy Południowe, Apeniny)
  2. Biotop. Górskie łąki, trawiaste zbocza górskie
  3. Wymiary. ?
  4. Okres lotu. Czerwiec – początek sierpnia; jedno pokolenie w sezonie. Zimuje gąsienica w przedostatnim stadium
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na na trawach i na wełniankach
  7. Podobne. W Polsce lata podobnie ubarwiony Coenynympha tullia
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. C.rhodopensis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply