Eumaeues atala

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy czarny z opalizująco niebieskim, miejscowym rozmyciem na przednich skrzydłach. Wierzch skrzydeł samca od turkusowego po niebieski. Spód skrzydeł u obu płci czarny z trzema rzędami mniej lub bardziej intensywnie niebieskich plamek. Takie plamki obecne również na bokach tułowia oraz przy nasadzie jaskrawo pomarańczowego lub czerwonego odwłoka. U samców na wierzchołku odwłoka obecne pędzelki z gęsto ułożonych łusek, które podczas zalotów ułatwiają roznoszenie feromonów oraz uwodzenie samic.

Floryda – Palm Beach 29.11.2018 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Południowowschodnie stany USA (głównie Floryda), Antyle
  2. Biotop. Zarośla, polany, widne lasy, ogrody, ukwiecone łąki
  3. Wymiary. Rs 38-51 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach sagowców z rodzajów Cycas i Zamia
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Floryda – Palm Beach 07.12.2019 Fot. Judy Gallagher

Floryda – Miami 25.01.2019 Fot. Judy Gallagher

Floryda – Palm Beach 07.02.2022 Poczwarka Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply