Pomasia psylaria

Geometridae – Miernikowcowate
Wierzchnia strona obu par skrzydeł szarawa z licznymi rdzawopomarańczowymi plamami układającymi się w silnie, zatokowo powcinane przepaski poprzeczne Strzępina pomarańczowa z czarnymi plamami na końcach żyłek. Czarne plamki występują także wzdłuż krawędzi kostalnej przedniego skrzydła. Tułów i odwłok ubarwione analogicznie jak wierzch skrzydeł – są szarawe z rdzawopomarańczowymi przepaskami.

Sri Lanka 22.01.2018 Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Indie i Sri Lanka
  2. Biotop. Brak danych
  3. Wymiary. Rs przeciętnie 28-32 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Brak danych odnośnie roślin żywicielskich gąsienic
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov

avidal

Leave a Reply