Rotschildia lebeau

Saturniidae – Pawicowate
Ubarwienie wierzchniej i spodniej strony skrzydeł podobne, rdzawo-brunatne. Wierzchołek przedniego skrzydła z różowawym rozmyciem. Pole środkowe często z oliwkowym odcieniem. Pola: nasadowe i środkowe na obu parach skrzydeł ograniczone podwójną, białoczerwoną przepaską; przepaska wewnętrzna nachodzi na odwłok. Na środku każdego skrzydła widoczna duża, jasno obwiedziona, metalicznie srebrzysta plama przecinająca przepaskę poprzeczną.

Kostaryka 03.06.2008 Fot. gernotkunz

Kostaryka 22.02.2010 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa – od Meksyku po południową Brazylię
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 90-125 mm
  4. Okres lotu. Cały rok. Najczęściej dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Kostaryka, USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines mają uwstecznione narządy gębowe i nie pobierają pokarmu. Gąsienice są polifagiczne, początkowo gromadnie, a potem pojedynczo żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – wymienia się m.in. wierzby, pieprzowce, jesiony, akacje oraz cytrusy i rozmaite różowate (śliwy, brzoskwinie i inne). W hodowli często karmione ligustrem
  7. Podobne. Liczne inne, często łatwe do pomylenia gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia oraz kształtem plam na środku skrzydeł. Podobna jest także Attacus atlas
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz James Bailey

Texas – Hidalgo Listopad 2021 Fot. James Bailey

Texas – Hidalgo Grudzień 2021 Fot. James Bailey


Saturniidae - Świat


avidal

Leave a Reply