Aleyrodidae – Mączlikowate

Obie płcie mączlikowatych mają funkcjonalny aparat gębowy i dwie pary błoniastych, funkcjonalnych skrzydeł oprószone białą wydzieliną woskową .
Układ pokarmowy Aleyrodidae jest typowy dla Sternorrhyncha – posiada komorę filtracyjną, a wszystkie aktywne stadia wytwarzają duże ilości spadzi.
Jaja są na ogół składane blisko siebie na roślinie spodniej stronie liści rośliny żywicielskiej, w spiralnych wzorach lub okręgach.
Występują cztery stadia larwalne mające kształt spłaszczonej elipsy otoczonej woskowymi włóknami. Pierwsze stadium rozwojowe ma sprawne nogi i służy do lokalnej migracji po liściu. Po włożeniu kłujki do łyka stadium to nie używa już nóg, które w następnych stadiach ulegają degeneracji. Ostatnie stadium tworząc „pseudo-poczwarkę” (puparium).
W krajach ciepłych i szklarniach mączlikowate stanowią duży problem żerując masowo na uprawnych roślinach, ogładzając je, pokrywając spadzią i przenosząc wirusy roślinne.
W Polsce występuje 18 gatunków mączlików, z czego trzy są gatunkami obcymi: Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum i Massilieurodes chittendeni.


Marek W.Kozłowski

Leave a Reply