Neides tipularius – Smukleniec komarnicowaty

Berytidae – Smukleńcowate
Ciało bardzo smukłe, ubarwione zwykle słomkowo, czasem z odcieniem zieleni. Na głowie wyrostek czołowy. Nogi bardzo długie, zwłaszcza uda 3 pary uderzająco wydłużone. Czułki 4-członowe – 2 i 3 segment czułków silnie wydłużone; 2 człon dłuższy od członu czwartego.

Neides

Łódź – BRUS 02.08.2018

Neides.

Łódź – BRUS 02.08.2018

Widzew 08.04.2011

Łódź – Widzew 08.04.2011

  1. Liczebność. Pospolity, trudny do zauważenia
  2. Biotop. Suche łąki i ugory, wrzosowiska, pola uprawne, murawy, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała  9-11.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne,wysysają soki z roślin należących do wielu różnych rodzin
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny – i tak np. u Berytinus minor drugi człon czułków jest krótszy od członu czwartego
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
Neides

Łódź – BRUS 17.03.2020

N.tipularius

Łódź – BRUS 17.03.2020


avidal

Leave a Reply