Berytidae – Smukleńcowate

Delikatnie zbudowane pluskwiaki różnoskrzydłe o smukłym, wydłużonym ciele. Nogi i 4-członowe czułki długie i cienkie; ostatni człon czułków krótki i zgrubiały. Poruszają się wolno, dostojnie, z uniesionym wysoko ciałem, a zaniepokojone zastygają w bezruchu.
W Polsce 9 gatunków z 4 rodzajów.

Leave a Reply