Berytinus signoreti – Nibugar jasnonogi

Berytidae – Smukleńcowate
Ciało wąskie i smukłe, brązowożółtawe. Głowa krótsza od przedplecza, z wyraźnym wyrostkiem czołowym; między oczami podłużne żeberka jaśniejsze od tła. Czułki 4-członowe – pierwszy człon czułków silnie wydłużony, zakończony ciemnym, buławkowatym zgrubieniem; drugi człon krótszy od członu czwartego. Wszystkie uda jednolicie jasne.

Ber.signoreti

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Ber signoreti

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

B.signoreti

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Rzadki, znany z południa Polski
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, wydmy śródlądowe, inne suche biotopy o piaszczystym lub wapiennym podłożu; chętnie przesiaduje na roślinach zielnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-6 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Małopolskie. W okolicach Łodzi nie odnaleziony
  6. Pokarm. Soki roślinne, głównie z bobowatych – znajdowany na komonicach, koniklecach, lucernach, wilżynach; także na macierzankach
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 4 inne gatunki z rodzaju – nibugar kosmatorogi B.hirticornis i nibugar długorogi B.clavipes są przeciętnie większe (od 6 do 11 mm), Berytinus minor różni się min. ciemniejszym żeberkiem między oczami (tej samej barwy co tło). Nibugar krępy Berytinus crassipes ma ciemne obrączki na udach (wszystkich lub przynajmniej na tylnych). U gatunków z rodzajów Metatropis i Gampsocoris brak wyrostka czołowego. Neides tipularius różni się m.in. stosunkiem długości członów czułków (drugi człon dłuższy od członu czwartego)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply