Allygus modestus – Margoń

Cicadellidae – Skoczkowate
Smukły piewik o gęsto plamkowanym ciele. Vertex (przestrzeń między oczami; ciemię) z ukośnymi, ciemnymi liniami. Przednie skrzydła z jasnymi żyłkami poprzecznymi (crossveins) i białymi plamkami. Przy niektórych żyłkach widoczne rzędy czarnych, małych kropek.

A.modestus

Łódź – BRUS 22.06.2019

A.modestus

Łódź – BRUS 22.06.2019

A.modestus

Łódź – BRUS 22.06.2019

A.modestus

Łódź – BRUS 22.06.2019

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines wysysają soki roślinne, chętnie z liści drzew i krzewów; są polifagiczne. Nimfy żerują na trawach
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 3 gatunki z tego rodzaju. Najbardziej podobnym z nich jest Allygus mixtus, u którego brak ukośnych plam na ciemieniu; podobnie w przypadku Allygus communis. Allygus maculatus jest zwykle ewidentnie ciemniej i bardziej kontrastowo ubarwiony. U gatunków z rodzaju Allygidius brak ciemnych plamek wzdłuż białych żyłek
  8. Uwagi. Autorem oznaczenia (jako gatunek najbardziej prawdopodobny) jest Krzysztof Musik
  9. A.modestus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
A.modestus

Łódź – BRUS 22.06.2019


avidal

Leave a Reply