Legnotus picipes – Ziemik sucholubny

Cydnidae – Ziemikowate
Ciało owalne, czarne, lśniące, wyraźnie punktowane. Jasne obrzeżenie krawędzi corium (przykrywki) stosunkowo krótkie – sięga nieco za połowę corium.

Austria 09.09.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadki, zwłaszcza na południu kraju
  2. Biotop. Suche i ciepłe tereny otwarte, w tym wydmy nadmorskie i śródlądowe
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4.3 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z marzanowatych, najczęściej z przytulii
  7. Podobne. Przede wszystkim Legnotus limbosus, u którego jasne krawędzie corium sięgają niemal do zakrywki; są zatem zauważalnie dłuższe. Sehirus luctuosus i Sehirus morio nie mają jasno obrzeżonego corium, a Adomerus biguttatus jasno obwiedziony jest także na przedpleczu, zaś na corium widnieją dwie jasne plamki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply