Blepharidopterus diaphanus – Roztoczarz bladorogi

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, jasnozielone. Uda zielone, golenie i stopy jaśniejsze, żółtawe. Pierwszy człon czułków jednolicie zielony, pozostałe człony żółte.

Austria – Leibnitz 05.07.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, zarośla, ogrody, łąki i murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce niemal wyłącznie w południowej części kraju
  6. Pokarm. Drapieżny – poluje na rozmaite owady i pajęczaki
  7. Podobne. U drugiego krajowego gatunku z rodzaju – Blepharidopterus angulatus – pierwszy człon czułków jest brązowy z białym wierzchołkiem
  8. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply