Brachycoleus decolor

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne. Przedplecze żółte lub zielone z czterema czarnymi, szerokimi (znacznie rzadziej wąskimi) pasami. Scutellum czarne z żółtą plama w kształcie serca – zachowuje ona żółtą barwę nawet u intensywnie zielonych osobników. Pokrywy zielone lub zielonkawożółte z czarnymi smugami. Sporadycznie spotyka się osobniki o intensywnie pomarańczowym ubarwieniu podstawowym. Zakrywka ciemna. Nogi o bardzo zmiennym ubarwieniu – zwykle zielone z ciemnymi kolanami (niekiedy wręcz czarnymi) lub żółte z pomarańczowymi kolanami.

Austria 11.06.2012 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo VU VU
  2. Biotop. Widne lasy liściaste, łąki nadrzeczne, murawy naskalne, pastwiska; gatunek termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – lipiec. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce znany z niewielu stanowisk – w tym z Biebrzańskiego PN oraz z łąk nadburzańskich
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na pasternaku, mikołajkach, sierpnicach, chabrach, wilczomleczach i zapewne innych jeszcze roślinach zielnych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply