Camptozygum pumilio

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, zwarte. Z tyłu głowy żółtoczarna obrączka. Podstawowe ubarwienie przedplecza i pokryw czerwonobrązowe. Klinik (cuneus) z żółtym, łukowatym podkreśleniem.

Austria 22.08.2012 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tereny górskie środkowej Europy – wykazywany z Austrii, Włoch, Szwajcarii, Niemiec i Słowenii
  2. Biotop. Piętro kosodrzewiny
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie odnaleziony
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na kosodrzewinach
  7. Podobne. W Europie i w Polsce występuje znacznie liczniejszy, drugi gatunek z rodzaju – Camptozygum aequale. Żeruje na sosnach i jest gatunkiem nizinnym
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply