Globiceps flavomaculatus

Miridae – Tasznikowate
Głowa i przedplecze czarne, lśniące. Scutellum czarne. Pokrywy naprzemiennie czarnożółte, u samców w pełni wykształcone, pokrywy samic na ogół skrócone, nie zakrywające wierzchołka odwłoka. Tylne uda relatywnie długie i masywne. Czułki czarne poza żółtopomarańczowym członem nasadowym.

Gl. flavomaculatus

Roztocze – Stara Huta 17.07.2019 Samiec Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Rzadki, jedynie na południu kraju bywa liczny
  2. Biotop. Głównie wilgotne tereny z bogatą roślinnością
  3. Wymiary. Długość ciała 5.9-6.7 mm ( krótkoskrzydłe samice 5-6.1 mm )
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Roztoczański Park Narodowy
  6. Pokarm. Soki roślinny, drobne owady i ich jaja. Larwy chętnie żerują na bobowatych
  7. Podobne. Bardzo podobny do innych gatunków z rodzaju ( Globiceps fulvicollis, Globiceps juniperi ) – w przypadku samic identyfikacja na podstawie fotografii terenowych niemożliwa. Samce podobne również do Dryophilocoris flavoquadrimaculatus
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksmilian Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Grzegorz Gierlasiński
  10. Rozmieszczenie

Leave a Reply