Globiceps flavomaculatus

Miridae – Tasznikowate
Głowa i przedplecze czarne, lśniące. Scutellum czarne. Pokrywy naprzemiennie czarnożółte, u samców w pełni wykształcone, pokrywy samic na ogół skrócone, nie zakrywające wierzchołka odwłoka. Tylne uda relatywnie długie i masywne. Czułki czarne poza żółtopomarańczowym członem nasadowym.

Lubień 15.08.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 15.08.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Gl. flavomaculatus

Roztocze – Stara Huta 17.07.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Rzadki, jedynie na południu kraju bywa liczny
  2. Biotop. Głównie wilgotne tereny z bogatą roślinnością
  3. Wymiary. Długość ciała 5.9-6.7 mm (krótkoskrzydłe samice 5-6.1 mm)
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Roztoczański Park Narodowy, małopolskie
  6. Pokarm. Soki roślinny, drobne owady i ich jaja. Larwy chętnie żerują na bobowatych
  7. Podobne. Bardzo podobny do innych gatunków z rodzaju (Globiceps fulvicollis, Globiceps juniperi) – w przypadku samic identyfikacja na podstawie fotografii terenowych niemożliwa. Samce podobne również do Dryophilocoris flavoquadrimaculatus
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksmilian Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Grzegorz Gierlasiński
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply