Macrotylus horvathi – Maryn mierzwicowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, z wierzchu krótko, lecz wyraźnie owłosione. Przedplecze i scutellum zielone. Pokrywy jasnozielone. Zakrywka jasno użyłkowana, ciemno cętkowana, z parą drobnych, czarnych kropek. Golenie uderzająco cienkie – cecha diagnostyczna rodzaju. Pierwszy człon czułków zielony.

Hiszpania – Granada 09.07.2018 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Łąki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-5.1 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce głównie na południowym zachodzie
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają soki roślinne, głównie z mierzwicy czarnej
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się ciemnym pierwszym członem czułków bądź brakiem czarnych kropek na zakrywce (brak takich plamek u najbardziej podobnego Macrotylus solitarius)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Macrotylus - Maryn


avidal

Leave a Reply