Polymerus brevicornis

Miridae – Tasznikowate
Głowa i przedplecze brunatnoczarne; tylna krawędź przedplecza żółta (co akurat na załączonym zdjęciu nie jest widoczne). Scutellum z dużą, żółtą plamą wierzchołkową. Pokrywy żółte z brunatnym deseniem. Klinik (cuneus) bez czerwonej plamy. Zakrywka z ciemnymi łatami i jasnym użyłkowaniem.

Austria 07.09.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, piaszczyste polany i łąki, murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-4.9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Soki roślinne – imagines i larwy żerują na przytuliach, rzadziej na innych marzanowatych
  7. Podobne. U liczniejszego Polymerus unifasciatus na kliniku znajduje się czerwona plama
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Polymerus


avidal

Leave a Reply