Polymerus unifasciatus

Miridae – Tasznikowate
Ciało pokryte złotawymi włoskami, u samic o uderzająco zwartej budowie, z krótką zakrywką (membraną). Przedplecze czarne z żółtą tylną krawędzią. Scutellum żółte w części apikalnej. Boczna krawędź corium (przykrywki) żółta, klinik (cuneus) czerwono zabarwiony. Uda w znacznej mierze czarne.

P unifasciatus

Rezerwat Krzyżanowice 19.06.2016

P.unifasciatus

Rezerwat Krzyżanowice 19.06.2016

Pol. unifasciatus

Rezerwat Krzyżanowice 19.06.2016

Polymerus

Rezerwat Krzyżanowice 19.06.2016

  1. Status. Dość pospolity, lokalnie liczny
  2. Siedlisko. Łąki, murawy, polany, nieużytki i inne tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Samica 5-6 mm. Samiec 5.3-6.8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie, dolnośląskie
  6. Pokarm. Soki roślinne; związany z przytuliami
  7. Podobne. Inne, bardzo trudne do rozróżnienia gatunki z rodzaju, zwłaszcza Polymerus asperulae (jaśniejsze przedplecze, czerwone uda). U Polymerus brevicornis na kliniku brak czerwonej plamy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Maks Syratt avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Pol.unifasciatus

Łupki 27.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

P.unifasciatus

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019


Rodzaj Polymerus


avidal

Leave a Reply