Polymerus asperulae

Miridae – Tasznikowate
Ciało pokryte złotawymi włoskami, u samic o uderzająco zwartej budowie, z krótką zakrywką (membraną). Przedplecze kremowobrązowe z żółtą tylną krawędzią. Scutellum z rozległą żółtą plamą. Boczna krawędź corium (przykrywki) żółta, klinik (cuneus) czerwono zabarwiony. Uda w znacznej mierze czerwone.

Turcja 25.06.2019 ♀ Fot. Barış Çerçi

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, lokalny
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 4-4.5 mm, samca 5.2-6 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Turcja. W Polsce na południu kraju – odnaleziony m.in na Śląsku i na Ponidziu
  6. Pokarm. Soki roślinne – imagines i larwy żerują na marzanowatych, zwłaszcza na przytuliach
  7. Podobne.  Inne, bardzo trudne do rozróżnienia gatunki z rodzaju, zwłaszcza Polymerus unifasciatus (przedplecze ciemniejsze, uda w znacznej mierze czarne). U Polymerus brevicornis na kliniku brak czerwonej plamy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Polymerus


avidal

Leave a Reply