Nabis brevis – Zażartka ciemnobroda

Nabidae – Zażartkowate
Żółtobrązowa zażartka o jasnych skrzydłach niemal dochodzących do końca odwłoka, lub wykraczających poza odwłok (rzadko). Boki odwłoka żółtobrązowe. Przednie uda masywne, wyraźnie miejscowo przyciemnione; przyciemnienie w formie rozmytej plamy. Drugi człon czułków mniej więcej tak długi, jak szerokość przedplecza.

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała  5.6-6.2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Wigierski PN. Występuje w całym kraju na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Drapieżna
  7. Podobne. Najbardziej podobny Nabis rugosus różni się brakiem ciemnej plamy na przednich udach, oraz dłuższym od podstawy przedplecza 2 członem czułków. U Nabis ericetorum boki odwłoka i częściowo skrzydła są czerwonobrązowe. Nabis ferus, Nabis feroides i pseudoferus maja zawsze skrzydła wychodzące poza koniec odwłoka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply