Nabis brevis – Zażartka ciemnobroda

Nabidae – Zażartkowate
Żółtobrązowa zażartka o jasnych skrzydłach niemal dochodzących do końca odwłoka lub wykraczających poza odwłok (rzadko). Boki odwłoka żółtobrązowe. Przednie uda masywne, wyraźnie miejscowo przyciemnione; przyciemnienie w formie rozmytej plamy. Drugi człon czułków mniej więcej tak długi jak szerokość przedplecza.

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016

Chociszewo 08.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała  5.6-6.2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Podlaskie (Wigierski PN), lubuskie. Występuje w całym kraju na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Drapieżna
  7. Podobne. Najbardziej podobna Nabis rugosus różni się brakiem ciemnej plamy na przednich udach, oraz dłuższym od podstawy przedplecza 2-im członem czułków. U Nabis ericetorum boki odwłoka i częściowo skrzydła są czerwonobrązowe. Nabis ferus, Nabis feroides i pseudoferus mają zawsze skrzydła wychodzące poza koniec odwłoka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply