Nabis rugosus – Zażartka żółtawa

Nabidae – Zażartkowate
Żółtobrązowa zażartka o jasnych skrzydłach niemal dochodzących do końca odwłoka lub wykraczających poza odwłok (rzadko). Boki odwłoka żółtobrązowe. Przednie uda masywne, nieprzyciemnione. Drugi człon czułków dłuższy, niż szerokość przedplecza.

Chociszewo 22.10.2020 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 22.10.2020 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 22.10.2020 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 22.10.2020 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy, polany, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drapieżna
  7. Podobne. Najbardziej podobna Nabis brevis różni się brakiem ciemnej plamy na przednich udach, oraz krótszym od podstawy przedplecza 2 członem czułków. U Nabis ericetorum boki odwłoka i częściowo skrzydła są czerwonobrązowe. Nabis ferus, Nabis feroides i pseudoferus mają zawsze skrzydła wychodzące poza koniec odwłoka
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply