Nabis flavomarginatus – Zażartka dwupasa

Nabidae – Zażartkowate
Szarobrązowa, dość masywna zażartka o skrzydłach dochodzących do mniej więcej połowy odwłoka.

Widzew 16.09.2014

Łódź – Widzew 16.09.2014 Nimfa

Widzew 16.09.2014

Łódź – Widzew 16.09.2014

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, zarośla, polany, skraje lasów…
  3. Wymiary. Długość ciała  7-9 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce o miękkim ciele
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się bądź dłuższymi (np. Nabis pseudoferus), bądź krótszymi skrzydłami (Nabis limbatus)
  8. Uwagi. Fotografie przedstawiają trudno oznaczalną nimfę; być może należy ona do innego gatunku
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply