Ortheziidae – Zabielicowate

Rodzina biało ubarwionych czerwców, które zachowały zdolność do samodzielnego poruszania się. Samce zdecydowanie mniejsze od samic wytwarzających komory jajowe o wielkości co najmniej dorównującej długości ciała.
W Polsce 5 gatunków z 3 rodzajów.

Orthesia urticae - Zabielica pokrzywnik Struga Dobieszkowska 08.07.2011 Samica z komorą jajową

Leave a Reply