Liorhyssus hyalinus – Zgrubień welonowy

Rhopalidae – Wysysowate
Przedplecze i scutellum żółtobrązowe, lub czerwonobrązowe. Wierzch odwłoka niemal całkowicie czarny. Zakrywka przezroczysta, sięgająca daleko poza wierzchołek odwłoka – istotna cecha determinacyjna gatunku.

L hyalinus

Warszawa 17.10.2017 fot. Teresa Stolarczyk

L.hyalinus

Warszawa 17.10.2017 fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, wykazywany z tylko kilku stanowisk w kraju
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, ugory, tereny ruderalne – chętnie tereny otwarte, dobrze nasłonecznione
  3. Wymiary. Długość ciała  6.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Imago zimuje
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Z Wyżyny Łódzkiej jak dotąd nie podawany, ale jego odnalezienie możliwe
  6. Pokarm. Soki roślinne;  gatunek polifagiczny
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Stictopleurus i Rhopalus zakrywka jest zdecydowanie krótsza
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Teresa Stolarczyk
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

3 thoughts on “Liorhyssus hyalinus – Zgrubień welonowy

Leave a Reply