Acalypta nigrina – Jatlica zaokrąglona

Tingidae – Prześwietlikowate
Ciało owalne, ciemne. Głowa czarna. Wyrostki na przodzie głowy tępe – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przedplecze z trzema żeberkami, jednolicie ubarwione. Paranota (boczne płaty przedplecza) z dwoma rzędami oczek. Pokrywy siatkowate. Pole kostalne (boczne krawędzie pokryw) w przeważającej części utworzone przez dwa rzędy oczek u rzadszej formy długoskrzydłej, lub przez jeden rząd u liczniejszej formy krótkoskrzydłej. Uda jednolicie ciemnobrązowe do niemal czarnych, golenie i stopy zwykle żółto-brązowe, rzadziej ciemnobrązowe. Przynajmniej dwa pierwsze człony czułków ciemnobrunatne do czarnych.

A.nigrina

Łuków 08.06.2019 Fot. Ricosz

  1. Status. Uznawana za gatunek nierzadki. Trudna do odnalezienia
  2. Siedlisko. Lasy; przebywa głównie wśród mchów
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-3 mm (forma długoskrzydła) i 2.2-2.7 mm (forma krótkoskrzydła)
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – późna jesień; niekiedy nawet zimą
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Soki z mchów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju (w Polsce co najmniej 8) różnią się m.in. ubarwieniem ciała, kształtem przedplecza (kołnierza), liczbą oczek na polu kostalnym. U najbardziej podobnej Acalypta marginata wyrostki frontalne są zaostrzone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Grzegorz Gierlasiński
  10. Rozmieszczenie
A.nigirna nymph

Łuków 12.12.2017 Nimfa z widocznymi tępymi wyrostkami frontalnymi na przodzie głowy Fot. Ricosz


Rodzaj Acalypta - Jatlica


avidal

Leave a Reply